Activiteiten Steunpunt

Begeleide intervisie voor leden van pastorale teams om samen aan de hand van individuele leerdoelen te leren concrete casussen te bespreken en te evalueren hoe hierin gehandeld is en wat de mogelijkheden in de concrete situatie voor de toekomst zijn. Zowel het functioneren als groep als het persoonlijke functioneren in het pastoraat komen aan bod. Vragen als: waar liggen gaven, waar zitten knelpunten, waar moeten grenzen worden gesteld of verlegd of wat zijn mogelijkheden voor persoonlijke groei en hoe kunnen we ons als pastoraal team verder ontwikkelen kunnen aan bod komen. Het programma wordt afgestemd op de individuele leerdoelen en de gezamenlijke wensen als groep.


Individuele coaching van hulpvragers en medewerkers van pastorale teams om samen te kijken naar hun functioneren, zowel persoonlijk, als in hun levensomstandigheden en relaties en dagelijkse activiteiten, kansen, valkuilen en uitdagingen.