Ontstaan, Visie

Ontstaan
Het Venster is in 1996 opgezet als praktijk voor psychosociale hulpverlening vanuit christelijk perspectief. In 2004 zijn de activiteiten uitgebreid met een steunpunt voor pastoraat.

Visie
Het Venster staat voor
- zicht krijgen op verleden en heden
- zoeken naar een doorkijkje naar morgen
- verwijzing naar Hoop voor de toekomst
"Als God een deur sluit, opent Hij een Venster"