Overleg

Afstemming t.a.v. pastoraat en hulpverlening
Leven er vragen of de benadering en activiteiten van het pastorale steunpunt passen bij uw gemeente, of is "Het Venster" een geschikte praktijk om gemeenteleden naar door te verwijzen? Dan kunt u vrijblijvend telefonisch informatie inwinnen of een afspraak maken.