Werkwijze

Per email of telefonisch kan een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Bij de intake wordt de hulpvraag besproken en samen met u bekeken welke hulpverlening het beste aansluit bij uw hulpvraag. Dit betekent dat er afspraken over verdere begeleiding worden gemaakt of dat er doorverwijzing plaats vindt. In de begeleiding wordt o.a. vanuit directieve therapie gewerkt aan de hand van concrete doelen. Tussentijds wordt de voortgang van het hulpverleningsproces geŽvalueerd.

Voor een cursus of programma op maat kunt u uw wensen kenbaar maken. Er wordt vanuit het Venster een voorstel gedaan een offerte gemaakt.

Privacy

Wat tijdens de begeleiding ter sprake komt, is vertrouwelijk en wordt alleen met uw toestemming met derden besproken.